startsidan     Glimminge     Bassaryd     Altona     Vaxholm       home    
Rindölandskap   Rindö Landscapes   Båtar & skepp   Boats & Ships  

 

Noterat på Rindö  Recorded on Rindö    
Vårt hem på Rindö (översta två fönstren) och balkongen. Flygbild nederst >>
Our home on Rindö/Rindoe (top two windows) and the balcony. Aerial photo below >>

  Sidan senast uppdaterad Latest uppdate   11 MAJ/MAY 2024

Landlevande ryggradsdjur iakttagna på Rindö fr.o.m. våren 2018
Terrestrial vertebrates recorded on Rindö from spring 2018 to date

  • = Iakttagen från balkongen eller i husets omedelbara närhet (”tomtkryss”)
     Observed from our balcony or in the immediate vicinity of the house
  s = Endast spårtecken Spoor (tracks) only
  • = Tillskott 2024  Addition(s) 2024  
 
        
 Däggdjur Mammals    
  Vanlig näbbmus Common shrew Sorex araneus  
 •Fladdermus (obestämd) Bat (unidentified)     ? 
 •Ekorre  Red squirrel   Sciurus vulgaris 
 Bäver Beaver  Castor fiber 
 Åkersork Short-tailed vole Microtus agrestis 
 Mindre skogsmus Wood mouse Apodemus sylvaticus 
 •Räv Fox Vulpes vulpes  
 Mink Mink Mustela vison 
 •Grävling Badger Meles meles 
 Gråsäl Grey seal  Halichoerus gryptus 
 Älg Elk (moose) Alces alces 
 •Rådjur Roe deer Capreolus capreolus  
       
  Fåglar   Birds      
  Skäggdopping   Great crested grebe   Podiceps cristatus  
 • Storskarv   Cormorant   Phalacrocorax carbo  
 • Häger   Grey heron   Ardea cinerea  
 Sångsvan   Whooper swan   Cygnus cygnus  
 • Knölsvan   Mute swan   Cygnus olor  
 Grågås Greylag goose Anser anser 
 •Kanadagås Canada goose Branta canadensis 
   Vitkindad gås   Barnacle goose   Branta leucopsis  
  Gräsand   Mallard   Anas platyrhynchos  
  Snatterand   Gadwall   Anas strepera  
  Vigg   Tufted duck   Aythya fuligula  
   Ejder   Eider   Somateria molissima  
  Knipa   Goldeneye   Bucephala clangula  
   Storskrake   Goosander   Mergus merganser  
  Småskrake   Red-breasted merganser   Mergus serrator  
 • Havsörn   White-tailed eagle   Haliaeetus albicilla  
  Fiskgjuse   Osprey   Pandion haliaetus  
 Blå kärrhök Hen harrier Circus cyanus 
 •Ormvråk Buzzard Buteo buteo 
 Bivråk  Honey buzzard Pernis apivorus 
 Sparvhök Sparrowhawk  Accipiter nisus 
 Duvhök Goshawk  Accipiter gentilis 
  Vaktel   Quail   Coturnix coturnix  
  Fasan   Common pheasant   Phasianus colchicus  
  Sothöna   Coot   Fulica atra  
 Trana Eurasian crane Grus grus 
 Strandskata Oystercatcher  Haematopus ostralegus 
 •Tofsvipa Lapwing (peewit) Vanellus vanessus 
 Drillsnäppa Common sandpiper Actitis hypoleucos 
 Storspov Curlew Numenius arquata  
 •Enkelbeckasin Common snipe Gallinago gallinago 
  Morkulla   Woodcock   Scolopax rusticola  
 • Skrattmås   Black-headed gull   Chroicocephalus ridibundus  
 • Fiskmås   Common gull   Larus canus  
 • Silltrut   Lesser black-backed gull   Larus fuscus  
  Havstrut   Great black-backed gull   Larus marinus  
 • Gråtrut   Herring gull   Larus argentatus  
  Fisktärna   Common tern   Sterna hirundo  
  Tamduva   Feral pigeon   Columba livia (domestica)  
 Skogsduva  Stock dove Columba oenas 
 • Ringduva   Wood pigeon   Columba palumbus  
  Gök   Cuckoo   Cuculus canorus  
 • Kattuggla   Tawny owl   Strix aluco  
 • Tornseglare   Swift   Apus apus  
 • Spillkråka   Black woodpecker   Dryocopus martius  
 •Gröngöling Green woodpecker  Picus viridis 
 •Större hackspett Great spotted woodpecker Dendrocopos major 
 Mindre hackspett  Lesser spotted woodpecker   Dryobates minor 
 Göktyta Wryneck Jynx torquilla 
 • Ladusvala   Swallow   Hirundo rustica  
  Hussvala   House martin   Delichon urbicum  
  Ängspiplärka   Meadow pipit   Anthus pratensis  
 • Sädesärla   White wagtail   Motacilla alba  
  Gärdsmyg   Wren   Troglodytes troglodytes  
 Sidensvans Bohemian waxwing Bombycilla garrulus 
 Järnsparv  Dunnock Prunella modularis 
 •Rödhake Robin Erithacus rubecola 
  Näktergal   Thrush nightingale   Luscinia luscinia  
 • Rödstjärt   Redstart   Phoenicurus phoenicurus  
  Stenskvätta   Wheatear   Oenanthe oenanthe  
 • Taltrast   Song thrush   Turdus philomelos  
  Dubbeltrast   Mistle thrush   Turdus viscivorus  
 • Björktrast   Fieldfare   Turdus pilaris  
   Rödvingetrast   Redwing   Turdus iliacus  
 • Koltrast   European blackbird   Turdus merula  
  Svarthätta   Blackcap   Sylvia atricapilla  
  Trädgårdssångare   Garden warbler   Sylvia borin  
  Ärtsångare   Lesser whitethroat   Sylvia curuca  
  Törnsångare   Common whitethroat   Sylvia communis  
  Rörsångare   Reed warbler   Acrocephalus scirpaceus  
 • Lövsångare   Willow warbler   Phyllosopus trochilus  
  Grönsångare   Wood warbler   Phyllosopus sibilatrix  
 Kungsfågel Goldcrest Regulus regulus 
  Grå flugsnappare   Spotted flycatcher   Muscicapa striata  
  Svartvit flugsnappare   Pied flycatcher   Ficedula hypoleuca  
 • Talgoxe   Great tit   Parus major  
  Svartmes   Coal tit   Pariparus ater  
 •Blåmes Blue tit Parus caeruleus 
 Tofsmes Crested tit Lophophanes cristatus 
  Stjärtmes   Long-tailed tit   Aegithalos caudatus  
 • Nötväcka   Nuthatch   Sitta europaea  
  Trädkrypare   Treecreeper   Certhia familiaris  
  Törnskata   Red-backed shrike   Lanius collurio  
 • Skata   Magpie   Pica pica  
 • Nötskrika   Jay   Garrulus glandarius  
  Kaja   Jackdaw   Corvus monedula  
 • Grå kråka   Hooded crow   Corvus cornix  
 • Korp   Raven   Corvus corax  
   Stare   Starling   Sturnus vulgaris  
  Gråsparv   House sparrow   Passer domesticus  
 Pilfink  Tree sparrow Passer montanus  
 •Bofink  Chaffinch Fringilla coelebs  
 Gråsiska Common redpoll  Carduelis flammua 
 •Steglits Goldfinch  Carduelis carduelis 
 • Grönfink   Greenfinch   Carduelis chloris  
  Grönsiska   Siskin   Spinus spinus  
  Domherre   Bullfinch   Pyrrhula pyrrhula  
 Tallbit Pine grosbeak  Pinicola enucleator 
  Stenknäck   Hawfinch   Coccothraustes coccothraustes  
  Sävsparv   Reed bunting   Emberiza schoenicius  
  Gulsparv   Yellowhammer   Emberiza citrinella  
             
 Kräldjur
& groddjur
 Reptiles
& Amphibians
  
 
 Vanlig snok European grass snake Natrix natrix 
 Kopparödla, ormslå Slowworm  Anguis fragilis 
 Mindre vattensalamander Smooth or common newt Lissotriton vulgaris 
 Vanlig groda Common frog Rana temporaria 
 Vanlig padda Common toad  Bufo bufo 
        
 
Älg   Elk (N.Am. Moose)


Ekorre   Squirrel


Räv   Fox


Råbock   Roebuck


Spillkråka   Black woodpecker


Större hackspett  
Great spotted woodpecker


Koltrast   Blackbird

Fler bilder nedan / More pics below >>
Fler bilder, del 2 / More pics, part 2 >>
Fjärilar / Butterflies & moths >>
Växt- och djurbilder från Rindö   Rindö wildlife photos
utom fjärilar / except butterflies & moths >>

Inte i någon speciell ordning   In no special order
 

Storskarv och silltrut
Cormorant & lesser black-backed gull

Knölsvan  Mute swan
 

Större hackspett  
Great spotted woodpecker

Räv med ungar  Fox with cubs
 

Ung grävling  Young badger
 

Råbock & get  Roebuck & doe
 

Ormvråk  Buzzard

Ormvråk  Buzzard

Korp  Raven

Koltrast  Blackbird
 

Koltrast  Blackbird
 

Sädesärla  White wagtail
 

Grågås  Greylag goose
 

Småskrake
Red-breasted merganser

Storskrake med kull  
Goosander with brood

Storskrake  Goosander (N.Am. Common merganser)
 
<< Överst på sidan Top of page

Spansk skogssnigel  Spanish slug
(mördarsnigel)   Arion vulgaris

Liten blåklocka  Harebell
Campanula rotundifolia

Natt och Dag  Wood cow-wheat
Melampyrum nemorosum

Pantersnigel  Great grey slug or
leopard slug
  Limax maximus

Svart skogssnigel  Large black slug
Arion ater

Vinbergssnäcka  Roman snail
Helix pomatia

Tornseglare (tornsvala)  Swift
 

Tornseglare  Swift
 

Skata  Magpie
 

Tornseglare  Swift
 

Korp  Raven
 

Trana  Crane
 

Fiskgjuse  Osprey
 
  
Havsörn mobbad av trutar  White-tailed eagle mobbed by gulls
 

Havstrutar  Great black-backed gulls
 
<< Överst på sidan Top of page

Stickmygga  Mosquito
Culex sp.

Regnbroms  Common horse fly
Haematopota pluvialis

Svavelticka  Chicken-of-the-woods
Laetipus sulphureus

Gulsparv  Yellowhammer
 

Nötskrika  Jay
 

Törnskata  Red-backed shrike
 

Gulsparv  Yellowhammer
 

Mjölke, rallarros  Rosebay willowherb
Epilobium angustifolium

Druvfläder  Red-berried elder
Sambucus racemosa

Gröngöling  Green woodpecker
 

Gröngöling  Green woodpecker
 

Slånbär   Blackthorn, sloe
Prunus spinosa

 
 

Rådjur  Roe deer
 

 
 
   
Vid Oxdjupet (mellan Rindö & Värmdö): havsörn, gråsäl och storskarv
At Oxdjupet (The Ox Deep Strait): white-tailed eagle, grey seal, and cormorant
 
<< Överst på sidan Top of page

Ladusvala  Swallow
 

Ladusvala  Swallow
 

Pilfink  Tree sparrow
 
1

Myskbock  Musk beetle
Aroma muschata

Tegelröd björksopp  Orange
birchbolete
  Leccinum versipelle

Ringduva  Wood pigeon
 

Kålfjäril  Large white
Pieris brassicae
Fler fjärilar / More butterflies >>

Röd flugsvamp  Bug (or Fly) agaric
Amanita muscaria
 

Nötväcka  Nuthatch
 
 

Fjällig bläcksvamp  Shaggy ink cap
or lawyer’s wig
  Coprinus comatus

Storskarv  Cormorant
 

Råget med kid  Roedoe with fawn
 

Steglits  Goldfinch
 

Häger  Grey heron
 

Gråsiskor  Redpolls
 
       
Havsörn fotograferad från Vaxholm-Rindöfärjan.
White-tailed eagle as seen from the Vaxholm-Rindö ferry.
 
<< Överst på sidan Top of page

Ljung  Common heather
Calluna vulgaris

Berberisbär   Barberry berries
Berberis vulgaris

Havsörn på taket
White-tailed eagle on the roof

Nötväcka  Nuthatch
 

Nötväcka  Nuthatch
 

Nötväcka  Nuthatch
 

Knölsvan  Mute swan
 
Knipa   Goldeneye

Vigg  Tufted duck
 

Storskrake, hona
Goosander, female

Storskrake, hane
Goosander, male
       
Kniphane med vårkänslor  Male goldeneye with spring feelings
 

Räv  Fox
 
 
Råbockar med basthorn och vinterpäls
Roe bucks in winter fur and antlers in velvet

Hassel, hanhängen  
Hazel, male catkins
Corylus avellana

Hästhov  Coltsfoot
Tussilago farfara
 

Råbock med lossnande basthud
Roe buck shedding velvet
 

Starar  Starlings
<< Överst på sidan Top of page

Stare  Starling

Stjärtmes  Long-tailed tit

Rödhake  Robin

Blåsippa  Liverleaf
Anemone hepatica (Hepatica nobilis)

Blåsippa, annan färgvariant
 Liverleaf, colour variation

Rödhake  Robin
 

Hårig (vanlig) bärfis  Sloe bug
Dolichoris baccarum

Talgoxe  Great tit
 

Blåmes  Blue tit
 

Kattuggla  Tawny owl
 

Taltrast  Song thrush
 

Taltrast  Song thrush
 

Ormvråk  Buzzard
 

Ejder: guding & åda  Male & female eider
 

Äggspindel  Candy-striped spider
Enoplognatha ovata

Röd skogsmyra  Red wood ant
or Horse ant
  Formica rufa

Röd skogsmyra  Red wood ant
Formica rufa

Mindre vattensalamander
Common newt

Padda  Common toad
 

Vanliga groda  Common frog or
European grass frog

Ekorre (med fästing på skuldran)
Squirrel (with tick on shoulder)

Ekorre  Squirrel
 

Kungsängslilja  Frittilary
Frittilaria meleagris

Renfana  Tansy
Tanacetum vulgare

Gullviva  Cowslip
Primula veris

Maskros  Dandelion
Taraxacum vulgare
<< Överst på sidan Top of page

Klicka för fler växt- och djurbilder från Rindö >>  Click for more wildlife photos from Rindö >>Bilder läggs till eller byts ut fortlöpande.   Photos are continuously added or replaced.Flygbild över östra Rindö. Vita pilen visar vår bostad, som ligger
ca 4,5 km (2,4 distansminuter) fågelvägen ost till syd om Vaxholm.
Aerial view of eastern Rindö. White arrow shows where we live. As the crow
flies it’s about 2.8 miles (2.4 nautical miles) east and by south of Vaxholm.Se även See also
| Rindölandskap / Rindö Landscapes | Båtar & skepp / Boats & Ships
|
Copyright © Etienne Edberg
| startsidan | överst på sidan | top of page | home |

Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Tel: 070-217 54 06
E-mail: etienne.edberg(at)gmail(dot)com