| startsidan | Noterat på Rindö | Recorded on Rindö | home |Utsikt mot Björnholmen, 180612
View towards Björnholmen (Bear Island)

 
 

Landskapsbilder från Rindö   Rindö LandscapesSiffror anger fotograferingsdatum   Number shows date: year, month, day

Balkongutsikt, 180601
Balcony view

Balkongutsikt, 180612
Balcony view

Balkongutsikt vinter, 190126
Balcony view, winter

Datum
 

Datum
 

Vattentornet, 180609
The water tower

180615

180615

180616

180616

180616

180616

180621

180619

180624

180616

180616

180627

Militärvägen, 180613
“Military Road”

Genvägen, 180620
“Short Cut Road”

180617
 

Under Oskar-Fredriksborgsvägen, 180618
Under Rindö’s main thoroughfare

180624
 

180701

180624

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum
<< Överst på sidan Top of page


180621
Trollskogar
Enchanted forests
180623

180623

180623

180623

180623

180624

180621

180908


180625

180624

180629

180628

180630
<< Överst på sidan Top of page

 

”Gamla eken”, 180707
”The Old Oak”

Torraka, 180627
A snag

Den forna torrakan, 180727
The former snag

180630

180713

180705

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

180925

180925

180618

180707

181113

181011

181011

181014

181015

181010

181026

181028

181026

Tidig morgonbild från rindöfärjan (med havsörn på hustaket), 181016
Eary morning view from the Rindö ferry (with a white-tailed eagle on the rooftop)
<< Överst på sidan Top of page

181028

181028

Datum

Datum

Datum

 
Byviksfortet  Byvik Fortress


181113

 

181124
Första snön   First snow


181124

181124

Datum

Datum

Datum

181217
<< Överst på sidan Top of page

181217
           
           181217
<< Överst på sidan Top of page180620
Säsongsvariationer
Seasonal variations

190125

Höstfärger p.g.a. sommartorka, 180722
Autumn colours due to summer drought

Äkta höstfärger, 181011
Genuine autumn colours

190125
 

Höstutsikt från kökfönstret, 181020
Autumn view from kitchen window.

Vinterutsikt från kökfönstret, 190126
Winter view from kitchen window.

180630
 

Juldagen, 181225
Christmas day

190125
 Datum
 

Rindö Redutt, 181207
Rindö Redoubt

181217
 

190125

190125

190125

Datum

Datum

Datum

190125

Datum

190127

Oxdjupet, 190204
The Ox-Deep Strait

190310
 

Datum
 

Datum

Datum

Datum

Allt på Rindö är inte vackert... 190306
Not all is beauty...

190310
 

190307
Fällda av Alfrida Felld by Alfrida


190307

190307

Flyttblock, 190324
Glacial erratic boulder

Rindös enda större våtmark, 190322
Rindö’s only sizable wetland

190331
 

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum
<< Överst på sidan Top of page
Copyright Etienne Edberg
| startsidan | överst på sidan | top of page | home |

Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Tel: 070-217 54 06
E-mail: etienne.edberg(at)gmail.com