| startsidan | Glimminge | Bassaryd | Altona | Rindö | home |
| Båtar & skepp  Boats & Ships |

 

Noterat i Vaxholm      
Vårt tillfälliga hem i Vaxholm och, på balkongräcket, en björktrast som bevakar sitt äpple.
Our temporary home in Vaxholm and, on the balcony railing, a fieldfare guarding his apple.


Landlevande ryggradsdjur iakttagna på Vaxön med omnejd
2017.11.25 — 2018.05.31
Terrestrial vertebrates recorded in Vaxholm and environs
Nov 25th, 2017 — May 31st, 2018


• = Iakttagna från stugan Seen/heard from the house
= senaste tillskott latest addition(s)   2018.05.29
s = Endast spårtecken Spoor (tracks) only
 
        
    På Vaxön (inkl. Eriksö) 
    In Vaxholm (the whole island) 
       
 Däggdjur Mammals   
 Bäver Beaver Castor fiber 
 Ekorre  Red squirrel  Sciurus vulgaris 
 Fälthare Brown hare Lepus europaeus 
 •(s) Räv  (s) Red fox  Vulpes vulpes 
 •Rådjur Roe deer Capreolus capreolus 
       
 Fåglar Birds   
 Skäggdopping Great crested grebe Podiceps cristatus 
 •Storskarv Cormorant Phalacrocorax carbo 
 •Häger Grey heron Ardea cinerea 
 Knölsvan Mute swan Cygus olor 
 Sångsvan Whooper swan Cygnus cygnus 
 Grågås Greylag goose Anser anser 
 Kanadagås Canada goose Branta canadensis 
 Vitkindad gås Barnacle goose Branta leucopsis 
 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos 
 Snatterand Gadwall Anas strepera 
 Vigg Tufted duck Aythya fuligula 
 •Storskrake Goosander Mergus merganser 
 Havsörn White-tailed eagle Haliaeetus albicilla 
 Fiskgjuse Osprey Pandion haliaetus 
 Ormvråk Common buzzard Buteo buteo 
 Sparvhök Sparrowhawk Accipiter nisus 
 Sothöna Coot Fulica atra 
 Strandskata Oystercatcher Haematopus ostralegus 
 Skrattmås Black-headed gull Larus ridibundus 
 •Fiskmås Common gull Larus canus 
 Silltrut Lesser black-backed gull Larus fuscus 
 Havstrut Great black-backed gull Larus marinus 
 •Gråtrut Herring gull Larus argentatus 
 Fisktärna Common tern Sterna hirundo 
 •Tamduva (stadsduva) Domestic pigeon Columba livia (domest.) 
 Skogsduva Stockdove Columba oenas 
 •Ringduva Wood pigeon Columba palumbus 
 Tornseglare Swift Apus apus 
 Ladusvala Swallow Hirundo rustica 
 Sädesärla White wagtail Motacilla albe 
 •Sidensvans Waxwing Bombycilla garrulus 
 •Rödhake Robin Erithacus rubecola 
  Näktergal Thrush nightingale Luscinia luscinia 
 Rödstjärt Redstart Phoenicurus phoenicurus 
 Taltrast Song thrush Turdus philomelos 
 •Björktrast Fieldfare Turdus pilaris 
 •Koltrast Blackbird Turdus merula 
 Svarthätta Blackcap Sylvia articapilla 
 Ärtsångare Lesser whitethroat Sylvia curuca 
 Lövsångare Willow warbler Phyllosopus trochilus 
 •Talgoxe Great tit Parus major 
 •Blåmes Blue tit Parus caeruleus 
 Nötväcka Nuthatch Sitta europaea 
 •Skata Magpie Pica pica 
 Nötskrika Jay Garrulus glandarius 
 •Kaja Jackdaw Corvus monedula 
 •Grå kråka Hooded crow Corvus cornix 
 Korp Raven Corvus corax 
 •Gråsparv House sparrow Passer domesticus 
 Pilfink Tree sparrow Passer montanus 
 •Bofink Chaffinch Fringilla coelebs 
 •Steglits Goldfinch Carduelis carduelis 
 •Grönfink Greenfinch Carduelis chloris 
 •Domherre Bullfinch Pyrrhula pyrrhula 
       
  Kräldjur
& groddjur
 Reptiles
& Amphibians
   
     
       
       
        
    Inte på Vaxön, men på utflykter i närområdet 
    Not in Vaxholm, but on excursions in the vicinity 
       
  Grävling Badger Meles meles 
 Vildsvin Wild boar Sus scrofa 
  Gråsäl Grey seal Halichoerus gryptus 
       
  Storlom Black-throated diver Gavia arctica 
  Ejder Eider Somateria molissima 
  Knipa Goldeneye Bucephala clangula 
  Småskrake Red-beasted merganser Mergus serrator 
  Trana Crane Grus grus 
  Tofsvipa Lapwing Vanellus vanellus 
 Större hackspett Great spotted woodpecker Dendrocopus major 
 Spillkråka Black woodpecker Dryocopus martius 
 Gök Cuckoo Cuculus canorus 
 Sånglärka Skylark Alauda arvensis 
 Dubbeltrast Mistle thrush Turdus viscivorus 
  Rödvingetrast Redwing Turdus iliacus 
 Trädgårdssångare Garden warbler Sylvia borin 
 Svartvit flugsnappare Pied flycatcher Ficedula hypoleuca 
  Trädkrypare Treecreeper Certhia familiaris 
 Stare Starling Sturnus vulgaris 
 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella 
       
  Vanlig padda Common toad Bufo bufo 
        
 
Rådjur stjäl äpplet.
Roe deer stealing the apple.


Fälthare (tyskhare)  Brown hare
Lägret


Rödhake  European robin
Utanför stugan


Havsörn  White-tailed eagle
Över ’Winbergs’, Söderhamn


Storskarv  Cormorant
Vid Hotellkajen


Storskrake ♂  Goosander
(N.Am. Common merganser)

Norrhamn


Koltrast  European blackbird
Utanför stugan


Strandskator  Oystercatchers
Norrbergshamnen

Fler bilder nedan / More pics below >>


 Växt- och djurbilder från Vaxholm med omnejd
Wildlife photos from Vaxholm and environs


Storlom  Black-throated diver
(N.Am. Arctic loon)

Bogesund

Storlom  Black-throated diver
Bogesund, Dammstakärret
 

Skvattram   Wild rosemary
Rhododendron tomentosum
Bogesund, Dammstakärret

Fälthare  Brown hare
Vaxön, Eriksö

Fälthare  Brown hare
Vaxholm, Lägret

Rådjur  Roe deer
Vaxön, Eriksö

Bäver  Beaver
Vaxön, Eriksö

Bävergnag  Beaver cutting
Eriksö

  
 

Havstrut  Great black-backed gull
Vaxholm, Norrhamn

 ; 
 
>
Sångsvan   Whooper swan
Pålsundet (mellan Vaxholm och Bogesund)
<< Överst på sidan Top of page

Kniphane  Male goldeneye
Bogesund, Jordbrodammen

Snatterand  Gadwall
Vaxholm, Norrhamn

Knipa  Goldeneye
Bogesund, Karlsudd

Blåsippa  Liverleaf
Anemone hepatica (Hepatica nobilis)
Bogesund

Vitsippa  Wood anemone
Anemone nemorosa
Bogesund

Fylld vitsippa  Wood anemone, double
Anemone nemorosa
Bogesund

Rödstjärt  Redstart
Bogesund, Karlsudd

Dubbeltrast  Mistle thrush
Bogesunds golfbana

Taltrast  Song thrush
Bogesund

Vitkindad gås  Barnacle goose
Norrbergshamnen

Grågås  Greylag goose
Eriksö

Grågås  Greylag goose
Norrhamn
>
Tranor   Cranes
Bogesund, Dammstakärret
<< Överst på sidan Top of page

Sädesärla  White wagtail
Vaxholm, Batteriparken
 

Gullviva  Cowslip
Primula veris
Batteriparken

Tandrot  Coralroot
Cardamine bulbifera
Bogesund, Lökholmsudd

Ormvråk  Common buzzard
Vaxholm

Korp  Raven
Eriksö

Havsörn  White-tailed Eagle
Vaxholm, Petersberg

Rävspår  Fox tracks
Norrbergshamnen

Sidensvans  Waxwing
Vaxholm

Kråka & havsörn  /  Pålsundet
Crow & white-tailed eagle

Kråka  Hooded crow
Vaxholm, Gästhamnen

Gråtrut  Herring gull
Vaxholm, Söderhamn

Fiskmås  Common gull
Norra Vaxholmsfjärden

Fiskmås  Common gull
Hembygdsgården

Storskrak  ♀  Goosander
Färjeläget

Storskarv  Cormorant
Norrhamn

Ladusvala  Swallow
Vaxholm, färjeläget

Silltrut  Lesser black-backed gull
Vaxholm, färjeläget

Silltrut  Lesser black-backed gull
 

Sångsvan  Whooper swan
Jordbrodammen
 

Sångsvan  Whooper swan
Jordbrodammen
 

Hägg  Bird cherry
Prunis padus
Vaxholm

Vinbergssnäcka  Roman snail
Helix pomatia
Vaxholm

Spansk skogssnigel  Spanish slug
(Mördarsnigel)  Arion vulgaris
Vaxholm

Vigg  Tufted duck
Jordbrodammen
 

Fisktärna  Common tern
Pålsundsbron
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 
 

Hjortron  Cloudberry
Rubus chamaemorus
Bogesund, Dammstakärret

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 
<< Överst på sidan Top of page
Copyright Etienne Edberg
| startsidan | home |

Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Tel: 070-217 54 06
E-mail: etienne.edberg(at)gmail.com