| startsidan | Rindö | Vaxholm | home |

 

Små båtar och stora skepp
kring Vaxholm–Rindö
Small boats and big ships
in Vaxholm–Rindö waters
M/S Viking Grace med sitt rotorsegel möter en kanadensare.
M/S Viking Grace with her flettner rotor meets a canoe (Brit. Canadian canoe)
Årtal i bildtexter avser fartygets byggnadsår
Year given in captions refers to the year of construction
S/V = Sailing Vessel, segelfartyg, T/S = Tall Ship, segelfartyg, S/Y = sailing Yacht, segeljakt
S/S = SteamShip, ångfartyg, M/S, M/V = MotorShip, MotorVessel, motorfartyg, M/Y = Motor Yacht, motorjakt
Några äldre ångbåtar har byggts om för dieseldrift.   Some old coal or wood powered steamships have been rebuilt for diesel.M/S Waxholm I, 1983
(Ej att förväxla med den klassiska ångbåten från 1899–1956)
(Not to be condused with the classic streamship from 1899–1956)

M/S Solöga, 1978
(M/S Suneye)
 

Taxi i dimma   Taxi in mist

Solöga angör Vaxhoms fästning. Solöga calls at Vaxholm Fortress.

Linfärjan M/S Vaxholmen
The cable ferry M/S Vaxholmen

M/S Waxholm III (urspr. S/S Skärgården), 1903
Originally named S/S Skärgården (S/S Archipelago)

M/S Nämndö, 2009
 

Solöga

Solöga
<< Överst på sidan Top of page
   

   

   
Liten båt i Norrhamn från 8:e februari till 6:e juni 2018.
Small boat in Vaxholm North Harbour from Feb. 8th to June 6th 2018.
<< Överst på sidan Top of page

Silverö i Norra Vaxholmsfjärden
Silverö in North Vaxholm Bay

M/S Silverö, 1970
(M/S Silver Island)

M/S Joséphine af Ingarö, 1981
Passerar här Vaxholm 21 april 2018 på väg mot Grönskär
Passing Vaxholm on her way to Grönskär (Green Skerry)

M/S Västan, 1900 (M/S Westwind)
Ursprungligen S/S Nya Svartsjölandet

S/S Norrskär, 1910
(S/S North Skerry)

S/S Storskär, 1908
(S/S Big Skerry)

M/S Västan
 

Tvåmanskajak   Double kayak
 

Briggen Tre Kronor af Stockholm, 2008
The brig Tre Kronor (Three Crowns)

Båt i Norrbergshamnen
Boat in Vaxholm Norrberg Harbour
   
Nybyggd eka 2018 i Norrbergshamnen
New built traditional rowboat, 2018

Anna Sofia, en ketchriggad skuta, och Silverö
The ketch-rigged Anna Sofia and Silverö

Anna Sofia kryssar mot vinden förbi Vaxholm
Anna Sofia beating to windward past Vaxholm

För styrbords halsar efter stagvändning
On the starbord tack after going about

S/S, M/S Stockholm, 1931
Har både dieselmotorer och ångmaskin.
Has both diesel engines and a steam engine.

S/S Blidösund, 1910   (S/S Strait of Blidoe)
Enda ångbåt i kommersiell trafik i Stockholms skärgård som fortfarande eldas med kol.
Only ship in commersial service in the Stockholm Archipelago still fueled by coal.

Silverö i midsommarskrud.
 Silverö in Midsummer attire.

ännu ingen bild
 No pic yet

S/S Blidösund
 

“Red sails in the sunset...”
Royal Viking
   
Ketchriggade galeasen Shamrock. Byggd i Holland 1915, numera svenskt skolskepp.
The ketch rigged ’galeas’ Shamrock. Built in Holland in 1915, now a Swedish school ship.

Cindy har sett bättre dagar...
Cindy has seen better days...

... liksom även Delfin
... as Delfin (Dolphin) also has
<< Överst på sidan Top of page

Serenade of the Seas, 2003
Kryssningsfartyg som tar 2.490 passagerare.
A 2,490-passenger cruise liner.

Nybyggda Mein Schiff 1 passerar Oskar-Fredriksborg
Mein Schiff 1, 2018, passing Fort Oskar-Fredrik
1,924 passengers

Disney Magic, 1998. Detalj av aktern.
Disney Magic. Detail of stern.
2,700 passengers

M/S Baltic Princess, 2008
Tallink / Silja Line

M/S Serenissima, tidigare Harald Jarl, 1960
Small 100-passenger cruise liner.

M/S Castella, 1980, en av Rindöfärjorna.
M/S Castella, one of the Rindö ferries.

M/S Väddö, 1992, närmar sig Rindö hamn.
M/S Väddö approaching Rindö Harbour.

Väddö ankommer till Grenadjärbryggan.
Väddö arriving at the Grenadier Wharf.

Ombordstigning på pendelbåten.
Commuters boarding for Stockholm.

M/S Viberö, 1993.   One of five sisterships, the so called V-boats
Övriga V-båtar: M/S Väddö, M/S Vånö, M/S Vaxö & M/S Värmdö

M/S Vånö, 1991
 

 
 

Briggen Tre Kronor passerar Oxdjupet.
The brig Tre Kronor passing the Ox-Deep Strait.

 
 
   
Viking Plym, 1912. Byggd efter modell av Osebergskeppet från år 820.
Viking Plym, 1912. Small replica of Norwegian Oseberg ship from the year 820.

Vikingamöte: M/S Amorella & M/S Gabriella.
“Vikings” meet.

ännu ingen bild
 No pic yet
   
Thor Heyerdahl, 1930. Motorskepp med hjälpsegel ombyggd till toppsegelskonare 1983.
Thor Heyeldahl, 1930. Motorship with auxillary sails rebuilt as topsail schooner in 1983.

Vit båt  White boat

Röd båt  Red boat

Gul båt  Yellow boat

M/S Viking Grace
 

M/S Viking Grace. Sjösatt 2013, rotorseglet installerat 2018.
 M/S Viking Grace launched in 2013. The flettner rotor was added in 2018.

Tallinks M/S Isabelle, 1989, passerar Oxdjupet och Fredriksborg.
Tallink’s cruise liner/ferry M/S Isabelle passing the Ox-Deep and Fort Fredrik.
<< Överst på sidan Top of page

M/S Fyrbyggaren, 1976
(M/S Lighthouse Builder)
 

Används vid byggarbeten till havs och som havsforskingsfartyg av Sthlm:s Univ.
Used for construction work at sea, but nowadays mainly used by
Stockholm University for marine scientific research.

Rescue Rebecka af Odd Fellow, 2016
Sjöräddningen   Sea rescue service

Rescue Engström, 2017
Sjöräddningen   Sea rescue service

I behov av räddning
 In need of rescue

M/S Värmdö, 1990
En av V-båtarna   One of the V-boats

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

 
 

Ketchriggad segelbåt
Ketchrigged sailboat, name unknown

 
 

M/S Gustaf III, 1912
Förr HMS Rindö, känd som ”Gula Faran”
Formerly HMS Rindö, “The Yellow Danger”

M/S Gustavsberg VII, 1912. Motoriserad 1985.
1929–1973 gick hon under namnet S/S Saxaren.
 1929–1973 called Saxaren after The Saxar Islands.

M/S Östanå I, 1906
 
 

Lina
 

Storskär och Lina
 

Containerfartyget Amerdijk, Monrovia
 The Liberiaregistered container ship Amerdijk

Finska bogserbåten Steel, 1987. Används
för att skjuta på specialbyggda pråmar.

Steel, a Finnish pusher tug. Used
to push specially constructed barges.

Norwegian Getaway, 2013. Det största
kryssningsfartyg som hittills passerat Oxdjupet.
A 3,963-passenger cruise ship, so far
the largest ever passing the Ox-Deep Strait.

Zhen Hua 33, 2017, och Birka Stockholm, 2004,
närmar sig Oxdjupet.
Zhen Hua 33 followed by Birka Stockholm
approaching the Ox-Deep Strait.

Zhen Hua 33 kommer in mot Oxdjupet.
 Zhen Hua 33 entering the strait. 
 
 

Zhen Hua 33 med ”Guldbron”, det största fartyg som hittills passerat Oxdjupet.
With her cargo “The Golden Bridge” Zhen Hua 33 is the largest vessel yet to pass through the strait.

Birka Stockholm (före 2013 Birka Paradise)
Formerly Birka Paradise, usually just Birka

Stort skepp, liten båt. Big ship, small boat.
Costa Magica, 2004. 2,718 passenger cruise ship.

Kajak  Kayak
 

Skärgårdens gissel.
The scourge of the archipelago.

Briggen Tre Kronor
 
 

Ostindiefararen Götheborg, 2003
Replica of an East Indiaman launched in 1738
and which sank off Gothenburg in 1745.

Götheborg lämnar Stockholm.
Varför inte under segel?
Leaving Stockholm, why not under sail?

Viking Grace by night
 

M/Y Astra, 2014. Privat lyxjakt.
 Private luxury yacht.

Viberö vid Grenadjärbryggan.
 Viberö at the Grenadier Wharf.

Tyska fregatten Baden Würtemberg, 2013.
German frigate launched in 2013.

Konstruerad för att kunna användas i fredbevarande operationer och bär även icke-dödliga (?)vapen.
Built to be able to be used in peacekeeping operations and can also mount none-lethal (?) weapons.

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet

ännu ingen bild
 No pic yet
Copyright Etienne Edberg
| startsidan | överst på sidan | top of page | home |

Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Tel: 070-217 54 06
E-mail: etienne.edberg(at)gmail.com