| Tillbaka | Back |
 
 
     
Rävmöten  Fox encounters
 

Växt- och djurbilder från Rindö, del 2   Wildlife photos from Rindö, part 2
Bilder del 1 / Pics part 1 >>
Fjärilar / Butterflies and moths >>


Inte i någon speciell ordning   In no special order
(?) = Artbestämning osäker Identification uncertain

Senast uppdaterad Latest uppdate   30 MAR 2020

Knölsvan och fisktärna
Mute swan and common tern

Skäggdopping  Great crested grebe
 

Skäggdopping  Great crested grebe
 

Strandskata  Oystercatcher
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Storskrake  Goosander
 

Fisktärna  Common tern
 

Sothöna  Coot
 

Storskrake  Goosander
 

Drillsnäppa  Common Sandpiper

Storskarv  Cormorant

Silltrut  Lesser black-backed gull

Nyponros  Glaucous dog rose
Rosa dumalis

Räv  Fox
 

Räv  Fox
 

Gallbildning av sömntornstekel
Rose bedeguer gall or moss gall
Diplolepis rosae

Ljus jordhumla på nyponros
White-tailed bumble bee / dog rose
Bombus lucorum (?)

Humlebagge på nyponros
European bee beetle on dog rose
Trichius fasciatus

Stenknäck  Hawfinch

Stenskvätta  Wheatear

Björktrast  Fieldfare

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Björktrast  Fieldfare

 

Rådjur  Roe deer

 

Större hackspett
Great spotted woodpecker

Grågås  Greylag goose
 

Grågås  Greylag goose
 

Kanadagås  Canada goose
 

 
 
 

Korsspindel  Diadem spider
or European garden spider

Araneus diadematus

 
 
 

Tamduva  Domestic pigeont
 

Rödstjärt ♀ Redstart
 

Rödstjärt ♂ Redstart
 

Ryssgubbe  Turkish wartycabbage
Bunias orientalis

Ryssgubbe  Turkish wartycabbage
Bunias orientalis

Rapssugare  Cabbage bug
Eurydema oleracea

Vitkindad gås  Barnacle goose

Kanadagås  Canada goose

Småskrake  Red-breasted merganser

Röd skogssnigel  Large red slug
Arion rufus (?)
 

Parksnäcka  Grove snail or
brown-lipped snail

Cepaea nemoralis

Trädgårdssnäcka  White-lipped or
garden banded snail

Cepaea hortensis

Grävling  Badger
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Räv  Fox
 
<< Överst på sidan Top of page

Fönsterblomfluga  Pellucid fly
Volucella pellucen
 

Vanlig fästing
Castor bean tick
Ixodes ricinus

Tjugotvåprickig nyckelpiga
22-spot ladybird
Psyllobora vigintiduopunctata

Ännu ingen bild  No pic yet
 
 

Tegelröd ängstrollslända  
Moustached darter or Vagrant darter
Sympetrum sanguineum

Hushumla  Tree bumblebee
Bombus hypnorum (?)
 
<< Överst på sidan Top of page

Guldögonslända, stinkslända  Green lacewing
Chrysopa sp.

Guldögonslända  Green lacewing
 

Tjärblomster  Sticky catchfly
Silene viscaria
 

Styvmorsviol  Heartsease
(heart’s ease, heart’s delight)

Viola tricolor

Skogsknipprot  
Broad-leaved helleborine
Epipactis helleborine

Mandelblomma / knölbräcka
Meadow saxifrage
Saxifraga granulata

Jungfru Marie nycklar
Spotted-orchid
Dactylorhiza maculata

Jungfru Marie nycklar
Spotted-orchid
Dactylorhiza maculata

Hammarbytaklök
Rolling Hen-and-chicks
Jovibarba globifera

Krusbär  Gooseberry
Ribes uva-crispa
 

Krusbär  Gooseberry
Ribes uva-crispa
 

Hasselnötter  Hazel nuts
Corylus avellana

Ekorre med hasselnöt
Squirrel with hazel nut

Ekorre  Squirrel
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

 
Parningstid  Mating season


Rådjur  Roe deer

 

Bredhalsad varvsfluga  English ?
Hylecoetus dermestoides (?)
Parningstid, fortsättning
Mating season continued

Spansk skogssnigel  Spanish slug
Arion vulgaris

Snatterand  Gadwall
 
       
Jätteröksvampar  Giant puffballs  Calvatia (Lagermannia) gigantea

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

 
 

Sorkjakt  Vole hunting
 

 
 

Bofink  Chaffinch
 

Grönfink  Greenfinch
 

Sidensvans  Bohemian vaxwing
 

Bävergnag  Beaver cutting
 

Tallbit ♀ Pine grosbeak
 

Tallbit ♂ Pine grosbeak
 

Domherre  Bullfinch
 

Grönsiska  Siskin
 

Gärdsmyg  Wren
 

Ängspiplärka
Meadow pipit

Grå flugsnappare
Spotted flycatcher

Svartvit flugsnappare
Pied flycatcher

Ormvråk  Buzzard
 

Duvhök  Goshawk
 

Ung havsörn  
Young white-tailed eagle
<< Överst på sidan Top of page

Gråsäl med nyfångad gädda
Grey seal with newly caught pike

Gråsäl  Grey seal
 

Gråsäl & silltrut  Grey seal
& lesser black-backed gull

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 
(?) Artbestämning osäker Identification uncertain

Växt- och djurbilder, del 1 / Wildlife Photos, part 1 >>
Copyright Etienne Edberg
| Tillbaka | Överst på sidan | Top of page | Back |

Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Tel: 070-217 54 06
E-mail: etienne.edberg(at)gmail.com