| Tillbaka | Back |
 
 
 
Nässelfjäril, påfågelöga och silverstreckad pärlemorfjäril
Small tortoiseshell, peacock butterfly & silverwashed fritillary
 

Växt- & djurbilder från Rindö, del 3

Wildlife photos from Rindö, part 3

Fjärilar

Butterflies & moths


Bilder del 1 / Pics part 1 >>
Bilder del 2 / Pics part 2 >>

Ordningsföljd i huvudsk efter Nationalnyckeln
Order mainly according to the Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna
(?) = Artbestämning osäker Identification uncertain

Senast uppdaterad Latest uppdate   31 JAN 2022
 

Poppelglasvinge   Hornet moth or hornet clearwing   Sesia apiformis


 
Bastardsvärmare   Burnet moth   Zygaena sp.


 


 


 
Större träfjäril (trädödare, vedborre, vanlig träfjäril)   Goat moth   Cossus cossus

Larv  Caterpiller
 
Smultronvisslare   Grizzled skipper   Pyrgus malvae


 


 
Mindre tåtelsmygare   Essex skipper (N.Am. European skipper)   Thymelicus lineola


 


 
Ängssmygare   Large skipper   Ochlodes sylvanus


 


 


 
<< Överst på sidan Top of page
Rapsfjäril   Green-veined white   Pieris napi


 


 

(?)
 
Rovfjäril   Small white (N.Am.cabbage white or cabbage butterfly)   Pieris rapae


 


 


 

Kålfjäril   Large white   Pieris rapae


 
;

 


 
Aurorafjäril   Orange tip   Anthocharis cardamines


 


 


 

Citronfjäril   Common brimstone   Gonepteryx rhamni

♀ & ♂
 
;

 


 
Klöverblåvinge   Green-underside blue   Glaucopsyche alexis


 


 


 
Ängsblåvinge   Mazarine blue   Polyommatus (Cyaniris) semiargus


 


 
Puktörneblåvinge   Common blue   Polyommatus icarus


 


 


 
Tosteblåvinge   Eastern baton blue   Scolitantides vicrama


 
Ljungblåvinge   Silver-studded blue   Plebejua argus
      OBS! Viss osäkerhet p.g.a. förväxlingsrisk med hedblåvinge, Plebejus ida.
      Note: Some uncertainty as easily confused with Idas blue = northern blue. 


 
<< Överst på sidan Top of page
Grönsnabbvinge   Green hairstreak   Callophrys rubi


 


 
Eldsnabbvinge (förr kallad björksnabbvinge)   Brown hairstreak   Thecla (Ruralis) betulae
       
♀ Medpassagerare på Rindöfärjan. Fellow passenger on the Vaxholm–Rindö ferry.
 
Storfläckig pärlemorfjäril   Queen of Spain frittillary   Issoria lathonia


 


 
Älggräspärlemorfjäril   Lesser marbled frittillary   Brenthis ino


 

(?)
 
Silverstreckad pärlemorfjäril   Silver-washed fritillary   Argynnis paphia


 


 

Gammal och sliten
Old and worse for wear

♀ & ♂
 

Parning Mating
 
Ängspärlemorfjäril   Dark green fritillary   Argynnis aglaja


 


 
Skogspärlemorfjäril   High brown fritillary   Argynnis adippe


 


 
<< Överst på sidan Top of page
Amiral   Red admiral (formerly red admirable)   Vanessa atalanta

Ovanligt blek Unusually pale
 
Tistelfjäril   Painted lady   Cynthia cardui  

Samling på blåeld
Gathering on viper’s bugloss
Echium vulgare
Påfågelöga   (European) peacock butterfly   Inachis (Aglais) io


 


 

Flygande: silverstreckad pälemorfjäril
Flying: Silver-washed fritellary
Sorgmantel   Camberwell beauty (N.Am. Mourning cloak)   Nymphalis antiopa


 
Nässelfjäril   Small tortoiseshell   Anglais urticae


 


 


 
Vinbärsfuks   Comma butterfly   Polygonia c-album


 


 
Ängsnätfjäril   Glanvill fritillary   Melitaea cinxia


 
Aspfjäril   Poplar admiral   Limenitis populi


 


 


 
Pärlgräsfjäril   Pearly heath   Coenonympha arcania


 
Kamgräsfjäril   Small heath   Coenonympha pamphilus


 
Svingelgräsfjäril   Wall butterfly (or just ’wall’)   Lasiommata megera


  
Slåttergräsfjäril   Meadow brown   Maniola jurtina


 
Luktgräsfjäril   Ringlet   Aphantopus hyperanthus


 


 
Sandgräsfjäril    Grayling   Hipparchia semele


 


 


 
Ängsmätare   Common heath   Ematurga atomaria

 


 
Rutig buskmätare   Latticed heath   Chiasmia (Asmate) clathrata


 


 
Gräsulv   Fox moth   Macrothylacia rubi


 


 
Ekprocessionsspinnare   Oak processionary   Thaumetopoea processionea


 


 
Rödfransad björnspinnare   Clouded buff   Diacrisia sannio


 
Gammafy   Silver Y   Autographa gamma


 


 


 
Namn   Name   Vetenskapligt


 


 


 
Namn   Name   Vetenskapligt


 


 


 
Namn   Name   Vetenskapligt


 


 


 
(?) Artbestämning osäker Identification uncertain

Växt- och djurbilder, del 1 / Wildlife Photos, part 1 >>
Copyright Etienne Edberg
| Tillbaka | Överst på sidan | Top of page | Back |

Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Tel: 070-217 54 06
E-mail: etienne.edberg(at)gmail.com