| Tillbaka | Back |
 
 
 
Nässelfjäril, påfågelöga och silverstreckad pärlemorfjäril
Small tortoiseshell, peacock butterfly & silverwashed fritillary
 

Växt- & djurbilder från Rindö, del 3

Wildlife photos from Rindö, part 3

Fjärilar

Butterflies & moths


Bilder del 1 / Pics part 1 >>
Bilder del 2 / Pics part 2 >>

Inte i någon speciell ordning   In no special order
(?) = Artbestämning osäker Identification uncertain

Senast uppdaterad Latest uppdate   11 AUG 2020
 

Kålfjäril ♂ Large white
Pieris brassicae

Gräsulvlarv  Fox moth caterpillar
Macrothylacia rubi

Vinbärsfuks  Comma butterfly
Polygonia c-album

Kålfjäril ♀ Large white
Pieris brassicae

Citronfjäril  Common brimstone
Gonepteryx rhamni

Citronfjäril  Common brimstone
Gonepteryx rhamni

Rapsfjäril ♂ Green-veined white
Pieris napi

Rapsfjäril  Green-veined white
Pieris napi

Kålfjäril  Large white
Pieris brassicae

Sorgmantel  Camberwell beauty
(N.Am. Mourning cloak)

Nymphalis antiopa

Aurorafjäril ♂ Orange tip
Anthocharis cardamines
 

Aurorafjäril ♀ Orange tip
Anthocharis cardamines
 

Slåttergräsfjäril  Meadow brown
Maniola jurtina

Kamgräsfjäril  Small heath
Coenonympha pamphilus

Pärlgräsfjäril  Pearly heath
Coenonympha arcania

 
 

Sandgräsfjäril    Grayling
Hipparchia semele

 
 

Ängssmygare ♀ Large skipper
Ochlodes sylvanus

Rutig buskmätare  Latticed heath
Chiasmia (Asmate) clathrata

Rutig buskmätare  Latticed heath
Chiasmia clathrata

 
 

Luktgräsfjäril  Ringlet
Aphantopus hyperanthus

 
 
<< Överst på sidan Top of page

Tistelfjäril  Painted lady
Cynthia cardui
 

Tistelfjäril  Painted lady
Cynthia cardui
 

Samling på blåeld
Gathering on viper’s bugloss
Echium vulgare

Poppelglasvinge
Hornet moth or hornet clearwing
Sesia apiformis

Ängsnätfjäril  Glanvill fritillary
Melitaea cinxia
 

Smultronvisslare  Grizzled skipper
Pyrgus malvae
 
<< Överst på sidan Top of page

 
 

Aspfjäril  Poplar admiral
Limenitis populi

 
 

Träfjärilslarv  Goat moth caterpiller
Cossus cossus
 

Ännu ej artbestämd
Still unidentified
 

Ekprocessionsspinnarlarver
Oak processionary caterpillars
Thaumetopoea processionea

 
 
 

Silverstreckad pärlemorfjäril
Silver-washed fritillary
Argynnis paphia

Gammal och sliten
Old and worse for wear
 
       
Eldsnabbvinge (förr kallad björksnabbvinge), medpassagerare på Rindöfärjan.
Brown hairstreak, fellow passenger on the Vaxholm–Rindö ferry
Thecla (Ruralis) betulae

Brännässla  Stinging nettle
Urtica dioica

Nässelfjäril  Small tortoiseshell
Anglais urticae

Nässelfjäril  Small tortoiseshell
Anglais urticae

Ängsblåvinge  Mazarine blue
Polyommatus (Cyaniris) semiargus

Ängsblåvinge  Mazarine blue
Polyommatus semiargus

Tosteblåvinge  Eastern baton blue
Scolitantides vicrama 

Storfläckig pärlemorfjäril
Queen of Spain frittillary
Issoria lathonia

Ängspärlemorfjäril
Dark green fritillary
Argynnis aglaja

Ängspärlemorfjäril
Dark green fritillary
Argynnis aglaja
<< Överst på sidan Top of page

Grönsnabbvinge
Green hairstreak
Callophrys rubi

Puktörneblåvinge
Common blue (butterfly)
Polyommatus icarus

Puktörneblåvinge
Common blue
Polyommatus icarus

Älggräspärlemorfjäril
Lesser marbled frittillary
Brenthis ino

Skogspärlemorfjäril
High brown fritillary
Argynnis adippe

Skogspärlemorfjäril
High brown fritillary
Argynnis adippe

Ängsmätare ♂ Common heath
Ematurga atomaria

Ängsmätare ♂ Common heath
Ematurga atomaria

Ängssmygare  Large skipper
Ochlodes sylvanus

Svingelgräsfjäril
Wall butterfly
Lasiommata megera

Svingelgräsfjäril  Wall
Lasiommata megera
 

Mindre tåtelsmygare ♀ Essex
skipper (N.Am. European skipper)

Thymelicus lineola

Bastardsvärmare  Burnet moth
Zygaena sp.

Bastardsvärmare  Burnet moth
Zygaena sp.

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Slåttergräsfjäril  Meadow brown
Maniola jurtina
 

Luktgräsfjäril  Ringlet
Aphantopus hyperanthus
 

Silverstreckad pärlemorfjäril
Silver-washed fritillary
Argynnis paphia

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 

Ännu ingen bild  No pic yet
 
(?) Artbestämning osäker Identification uncertain

Växt- och djurbilder, del 1 / Wildlife Photos, part 1 >>
Copyright Etienne Edberg
| Tillbaka | Överst på sidan | Top of page | Back |

Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Tel: 070-217 54 06
E-mail: etienne.edberg(at)gmail.com