EXOTISKA FRUKTER

Kända och mindre kända frukter från hela världen


Kan du sätta namn på alla frukter på bilden?
Om inte, klicka på Facit-knappen ner till höger.


Om Inledning Fruktförteckning Fruktregister
Vad är en frukt? Frukternas namn Galleri Lästips Facit


Samtliga fotografier och teckningar, om inte annat angives, Etienne Edberg

Copyright Etienne Edberg

Mobil: +46(0)70-217 54 06
Epost: info@ee-naturinfo.se
Webb: http://ee-naturinfo.se
Etienne Edberg NATURINFORMATION & FOTO AB