Boktips och webbsidor

 

<<— | Böcker | Webbsidor | —>>

 

 
GÅ TILL
Startsidan >>

Inledning >>
Facit >>

Frukttyper >>
Fruktnamn >>
 

Fruktlista >>
Register >>
Galleri >>


Naturinfo & Foto AB
Etienne Edberg
 
Detta är en preliminär provsida,
som uppdateras efterhand
Böcker
 

Aldén, B., Engstrand, L., Iwarsson, M., Nilsson, Ö. & Ryman, S.,
    1998: Kulturväxtlexikon. Natur och Kultur / LTs förlag, Lund.
    ISBN 91-27-33907-6

Aldén, Björn & Ryman, Svengunnar, 2009: Våra kulturväxters
    namn, ursprung och användning
. Forskningsrådet
    Formas. ISBN 978-91-54-06026-9

Annerstedt-Heino, Katarina & Lindvall, Gunvor, 1977: Fruktboken.
    LTs förlag, Stockholm. ISBN 91-36-00956-3

Barsewisch, Gisa v., 1978: Exotiska frukter och grönsaker.
     ICA Bokförlag, Västerås. ISBN 91-534-0442-4

Brookshaw, George, 2005: The Book of Fruits : The Complete
    “Pomona Britannica”. Taschen. ISBN 3-8228-4740-2
     Text på engelska, tyska och franska.

Eiseman, F. & Eiseman, M., 1988: The Fruits of Bali. Periplus
    Editons Singapore. ISBN 0-945971-02-8

Engstrand, Lennart & Widén, Marie, 2002: Frukter från främmande
    länder
. Forskningsrådet Formas. ISBN 978-91-540-54894-5

—, 2011: Fruktlexikon. Studentlitteratur, Lund.
    ISBN 978-91-44-06824-4

Engstrand, L., Widén, M., & Hult, Wivianne, 1992: Gurkor, pumpor,
    meloner
. Botaniska trädgården, Lunds universitet.

Eriksen, B., Dahl, Å., Neuendorf, M. & Tind, K., 2013: Nyttoväxter
    från hela världen
. Warne Förlag. Gediget verk i 2 band.
    ISBN 978-91-85597-47-5

Hutton, Wendy & Cassio, Alberto, 2004: Handy Pocket guide to
    Tropical Fruits. Periplus Edition, Singapore.
    ISBN 978-0-7946-0188-1

Jensen, Michael, 2001: Trees and Fruits of Southeast Asia : An
    Illustrated Field Guide. Orchide Press, Bangkok.
    ISBN 974-8304-67-1

Jönsson, B & Simmons, H.G., 1935: Gagnväxter : särskilt
     utländska
: Deras förekomst, egenskaper och användning.
     G.W.K. Gleerups förlag, Lund

Le Bellac, Fabrice & Renard, Valérie, 1999: Tropical Fruits : The
    Compendium. Orphie, Cirad. ISBN 2-87763-115-X.
    Franska originaltiteln: Le grande livre des Fruits Tropicaux.

Linnel, Tore, 1991: Nyttoväxter i färg. Norstedts.
    ISBN 91-1-895322-0

Lötschert, W. & Beese, G., 1983: Tropical Plants. Collins Photo
    Guide, ISBN 0-00-219112-1. Originaltitel: Pflanzen der Tropen.

Sehrwald, Konrad, 1910 ?: Das Obst der Tropen. Süsselotts Kolonial-
    bibliothek, Band 18. Berlin W. 30.  Exakt ursprungligt utgivningsår
    okänt. Flera omtryckningar. Finns även som faksimilutgåva att
    ladda ner från nätet.


Stuppy, Wolfgang & Kessler, Rob, 2008 (3:e uppl. 2013): Fruit :
    Edible, Inedible, Incredible. Papadakis. Published in
    collaboration with Royal Botanic Gardens, Kew
    ISBN 978-1-906506-42-1

Söhrlin, Anton, 1957: Växterna och människan. Hökerbergs.

Tate, Desmond, 2000: Tropical Fruit of Thailand. Asia Books,
    Singapore. ISBN 981-4068-01-2

Whiteman, Kate, 2000: Fruktguiden : En heltäckande guide till
    världens frukter
. Valentin Förlag, Stockholm.
    ISBN 91-7233-033-3. Givetvis ej heltäckande. Många botaniska
    fel, men utmärkt som kulinarisk översikt.


    

    

<< Överst på sidan

Webbsidor

Notera att en sådan här lista är färskvara.
Webbsidor är sällan är permanenta; de kan ändra adress, utseende och/eller innehåll, eller upphöra.


Den virtuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html
    Information om de växter som finns vildväxande i Sverige,
    inklusive många förvildade kulturväxter.


Eksotiske frugter, et onlineopslagsværk
    http://eksotiskefrugter.emu.dk
    Dansk sida med gedigen information om drygt 110 exotiska frukter.
Webbsidan nedlagd! Möjligen tillfälligt. Materialet kan dock laddas ner från:
    https://materialeplatform.emu.dk/materialer/bogkort/25073753

Exotenfrucht.de, http://www.exotenfrucht.de/index.html
    Användbar sida om man förstår tyska.  Innehåller funktion för
    automatisk översättning till andra språk, vilket kan vara till hjälp,
    men ej helt pålitlig.


Mansfeld’s World Database of Agricultural and Horticultural
    Crops,
http://mansfeld.ipk-gatersleben.de
    Kortfattad info om kulturväxters namn, förekomst och användning.

Opplysningskontoret for frukt og grønt
    http://www.frukt.no
    Kan beskrivas som ”Norska fruktfrämjandet”

SKUD, Svensk Kulturväxtdatabas, http://www.slu.se/skud
    Kortfattad info om framför allt kulturväxternas namn.

The Plant List,  A working list of all plant species
    http://www.theplantlist.org
    För att kontrollera släktskap och vetenskapliga namn.

Tous-les-fruits.com,  http://Tous-les-fruits.com
    ... le site dédié aux fruits comestables du monde.

Useful Tropical Plants,  http://tropical.theferns.info
    Info om över 10 000 tropiska nyttoväxter.

Wikipedia,  http://www.wikipedia.org
    Information av mycket växlande omfattning och kvalitet. Bör ej
    läsas okritiskt. Klokt att kontrollera angivna källor och att
    jämföra olika språkversioner.

      
     Eksotiske frugter, EMU

    
     The Plant List

    
     Tous-les-fruits
      Webbsidan ändrat utseende


<< Överst på sidan


Samtliga foto, om ej annat angivits, copyright © Etienne Edberg
All photos, unless otherwise stated, copyright © Etienne Edberg


Denna sida har producerats av Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Copyright © Etienne Edberg
info(at)ee-naturinfo(punkt)se
Denna sida uppdaterades senast 2018-03-23