<< Förra | Tillbaka | Nästa >>

Grass snake and adder from a brochure for the Swedish Environmental Protection Agency.
Snok och huggorm ur naturvårdsverkets tidigare folder ”Orm på tomten”,
som gjordes på 1970-talet i samarbete med Carl Edelstam.

<< Previous | Back | Next >>