Tillbaka | Nästa >>
Dragon Tree
Drakblodsträd (Dracaena draco)
ur ”Naturguide till Tenerife” – se boksidan >>

Back | Next >>