Reseberättelser och bildserierVinjett ur resebroschyr för NaturResebyrån

  | START | HOME |

 

 

INNEHÅLL

Natur- & reseguider


Boksidan >>
Teckningar


Minigalleriet >>
Foto


Fotosidan >>
Resor
Startsidan >>
Resesidan >>
 

Denna sida håller på att omarbetas
This page is being redrafted


| Tillbaka till startsidan | Back home |


Jag har dagboksanteckningar/reseberättelser från bl.a. följande resor:

Atlasbergen i Marocko, 15 dagar.

Dessa kan beställas från mig för 25 kr/st (+30 kr/beställn. för exp & porto, se beställningsinfo på startsidan >>). Förteckningen ovan kommer att kompletteras med närmare information om vad reserapporterna innehåller (antal sidor, resans program, eventuell artlista).

Till många av mina resor finns också bildserier. Närmare info om dessa komma att läggas in i sinom tid.


<< Överst på sidan
<<Tillbaka till startsidan

 

 


Denna sida har producerats av Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Copyright © Etienne Edberg