<< Förra | Tillbaka | Nästa >>Morisk landsköldpadda (Testudo graeca), norra Dobrogea.
Iberian or spur-thighed tortoise, northern Dobrogea.

<< Previous | Back | Next >>