<< Förra | Tillbaka | Nästa >>

             

Oftast är det behagligt att gå, ibland kan regn och/eller skogsavverkning göra det svårare.
Most of the time walking is pleasant, sometimes rain and/or logging makes it more difficult.

<< Previous | Back | Next >>