| startsidan | Tillbaka till Rindö | Tillbaka till Vaxholm | Back to Vaxholm | Back to Rindö | home |

 

Små båtar och stora skepp
kring Vaxholm–Rindö
Small boats and big ships
in Vaxholm–Rindö waters
M/S Viking Grace med sitt rotorsegel möter en kanadensare.
M/S Viking Grace with her flettner rotor meets a canoe (Brit. Canadian canoe)
I bildtexten anges (om känt) fartygets namn och byggnadsår
Captions give (if known) vessel’s name and year of construction
S/S = ångfartyg steamship, M/S, M/V = motorfartyg motorship, S/V = segelfartyg sailing vessel


M/S Waxholm I, 1983
(Ej att förväxla med den klassiska ångbåten från 1899–1856)
(Not to be condused with the classic streamship from 1899–1856)

M/S Solöga, 1978
(M/S Suneye)
 

Taxi i dimma   Taxi in mist

Solöga angör Vaxhoms fästning. Solöga calls at Vaxholm Fortress.

Linfärjan M/S Vaxholmen
The cable ferry M/S Vaxholmen

M/S Waxholm III (urspr. S/S Skärgården), 1903
Origionally named S/S Skärgården (S/S Archipelago)

M/S Nämndö, 2009
 

Solöga

Solöga
<< Överst på sidan Top of page
   

   

   
Liten båt i Norrhamn från 8:e februari till 6:e juni 2018.
Small boat in Vaxholm North Harbour from Feb. 8th to June 6th 2018.
<< Överst på sidan Top of page

Silverö i Norra Vaxholmsfjärden
Silverö in North Vaxholm Bay

M/S Silverö, 1970
(M/S Silver Island)

M/S Joséphine af Ingarö, 1981
Passerar här Vaxholm 21 april 2018 på väg mot Grönskär

M/S Västan, 1900 (M/S Westwind)
Ursprungligen S/S Nya Svartsjölandet

S/S Norrskär, 1910
(S/S North Skerry)

S/S Storskär, 1908
(S/S Big Skerry)

Båt i Norrbergshamnen
Boat in Vaxholm Norrberg Harbour
   
Nybyggd eka i Norrbergshamnen
New built traditional rowboat

Västan

Datum

Datum

Anna Sofia, en ketchriggad skuta, och Silverö
The ketch-rigged Anna Sofia and Silverö

Kryssar mot vinden för babords halsar
Beating against the wind on the port tack

Anna Sofia för styrbords halsar
Anna Sofia on the starbord tack

Ingen bild
No pic
   
Ketchriggade galeasen Shamrock. Byggd i Holland 1915, använts för fiske och frakt, numera skolskepp.
The ketch rigged ’galeas’ Shamrock. Built in 1915, been used for fishing and cargo, now a school ship.

Datum

Datum

Datum
<< Överst på sidan Top of page

“Red sails in the sunset...”
Royal Viking

Datum
 

Datum
 

Datum

Datum

Datum
   
Viking Plym, 1912. (Byggd efter modell av Osebergskeppet från år 820.)
Viking Plym, 1912. (Small replica of Norwiegian Oseberg ship from the year 820.)

x
x

Bild
 Topsail schooner Thor Heyeldahl from Kiel
   
Toppsegelskonaren Thor Heyerdahl, 1930
Topsail schooner Thor Heyeldahl from Kiel

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum
<< Överst på sidan Top of page
Copyright Etienne Edberg
| startsidan | home |

Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Tel: 070-217 54 06
E-mail: etienne.edberg(at)gmail.com