| startsidan | Glimminge | Bassaryd | Altona | Vaxholm | home |
| Rindölandskap | Båtar & skepp | Rindö Landscapes | Boats & Ships |

 

Noterat på Rindö   Recorded on Rindö    
Vårt hem på Rindö (fönstren överst t.h.) i januari 2018 fyra månader före inflyttning
och balkongen fyra månader efter inflyttning. Flygbild nederst >>
Our home on Rindö/Rindoe (windows top right) in January 2018 four months before moving in
and the balcony four months after moving in.
Aerial photo below >>

  Sidan senast uppdaterad Latest uppdate   19 MAR 2019

Landlevande ryggradsdjur iakttagna på Rindö fr.o.m. våren 2018
Terrestrial vertebrates recorded on Rindö from spring 2018 to date

  • = Iakttagen från balkongen eller i husets omedelbara närhet (”tomtkryss”)
     Observed from our balcony or in the immediate vicinity of the house
   = Senaste tillskott Latest addition(s)   10 MAR 2019
        
 Däggdjur Mammals   
  Vanlig näbbmus Common shrew Sorex araneus 
 •Fladdermus (obestämd) Bat (unidentified)     ? 
 Ekorre  Red squirrel  Sciurus vulgaris 
 •Räv Fox Vulpes vulpes 
 Grävling Badger Meles meles 
 Gråsäl Grey seal Halichoerus gryptus 
 •Rådjur Roe deer Capreolus capreolus 
       
  Fåglar Birds   
 Skäggdopping Great crested grebe Podiceps cristatus 
 •Storskarv Cormorant Phalacrocorax carbo 
 Häger Grey heron Ardea cinerea 
 •Knölsvan Mute swan Cygus olor 
 Grågås Greylag goose Anser anser 
 Kanadagås Canada goose Branta canadensis 
  Vitkindad gås Barnacle goose Branta leucopsis 
 Gräsand Mallard Anas platyrhynchos 
 Vigg Tufted duck Aythya fuligula 
  Ejder Eider Somateria molissima 
 Knipa Goldeneye Bucephala clangula 
  Storskrake Goosander Mergus merganser 
 Småskrake Red-breasted merganser Mergus serrator 
 Havsörn White-tailed eagle Haliaeetus albicilla 
 Fiskgjuse Osprey Pandion haliaetus 
 Ormvråk Buzzard Buteo buteo 
 Sparvhök Sparrowhawk Accipiter nisus 
 Sothöna Coot Fulica atra 
 Storspov Curlew Numenius arquata 
 •Skrattmås Black-headed gull Chroicocephalus ridibundus 
 •Fiskmås Common gull Larus canus 
 •Silltrut Lesser black-backed gull Larus fuscus 
 Havstrut Great black-backed gull Larus marinus 
 •Gråtrut Herring gull Larus argentatus 
 Fisktärna Common tern Sterna hirundo 
 •Ringduva Wood pigeon Columba palumbus 
 Gök Cuckoo Cuculus canorus 
 •Kattuggla Tawny owl Strix aluco 
 •Tornseglare Swift Apus apus 
 Spillkråka Black woodpecker Dryocopus martius 
 •Gröngöling Green woodpecker Picus viridis 
 •Större hackspett Great spotted woodpecker Dendrocopus major 
 •Ladusvala Swallow Hirundo rustica 
 Hussvala House martin Delichon urbicum 
 •Sädesärla White wagtail Motacilla alba 
 Gärdsmyg Wren Troglodytes troglodytes 
 •Rödhake Robin Erithacus rubecola 
 •Rödstjärt Redstart Phoenicurus phoenicurus 
 •Taltrast Song thrush Turdus philomelos 
 •Björktrast Fieldfare Turdus pilaris 
  Rödvingetrast Redwing Turdus iliacus 
 •Koltrast European blackbird Turdus merula 
 Svarthätta Blackcap Sylvia atricapilla 
 Trädgårdssångare Garden warbler Sylvia borin 
 Ärtsångare Lesser whitethroat Sylvia curuca 
 Törnsångare Common whitethroat Sylvia communis 
 •Lövsångare Willow warbler Phyllosopus trochilus 
 Grönsångare Wood warbler Phyllosopus sibilatrix 
 Svartvit flugsnappare Pied flycatcher Ficedula hypoleuca 
 •Talgoxe Great tit Parus major 
 •Blåmes Blue tit Parus caeruleus 
 •Nötväcka Nuthatch Sitta europaea 
 Törnskata Red-backed shrike Lanius collurio 
 •Skata Magpie Pica pica 
 •Nötskrika Jay Garrulus glandarius 
 •Grå kråka Hooded crow Corvus cornix 
 •Korp Raven Corvus corax 
  Stare Starling Sturnus vulgaris 
 Gråsparv House sparrow Passer domesticus 
 Pilfink Tree sparrow Passer montanus 
 •Bofink Chaffinch Fringilla coelebs 
 Gråsiska Common redpoll Carduelis flammua 
 Steglits Goldfinch Carduelis carduelis 
 Grönfink Greenfinch Carduelis chloris 
 Grönsiska Siskin Spinus spinus 
 Domherre Bullfinch Pyrrhula pyrrhula 
 Sävsparv Reed bunting Emberiza schoenicius 
 Gulsparv Yellowhammer Emberiza citrinella 
       
  Kräldjur
& groddjur
 Reptiles
& Amphibians
   
      
        
 
Ekorre   Squirrel


Räv   Fox


Råbock   Roebuck


Spillkråka   Black woodpecker


Större hackspett  
Great spotted woodpecker


Koltrast   Blackbird

Fler bilder nedan / More pics below >>
Växt- och djurbilder från Rindö   Rindö wildlife photos


 

Storskarv och silltrut
Cormorant & lesser black-backed gull

Knölsvan  Mute swan
 

Större hackspett  
Great spotted woodpecker

Räv med ungar  Fox with cubs
 

Ung grävling  Young badger
 

Råbock & get  Roebuck & doe
 

Ormvråk  Buzzard

Korp  Raven

Korp  Raven

Koltrast  Blackbird
 

Koltrast  Blackbird
 

Sädesärla  White wagtail
 

Grågäss  Greylag geese
 

Småskrake
Red-breasted merganser

Storskrake med kull  
Goosander with brood

Storskrake  Goosander (N.Am. Common merganser)
 
<< Överst på sidan Top of page

Spansk skogssnigel  Spanish slug
(mördarsnigel)   Arion vulgaris

Liten blåklocka  Harebell
Campanula rotundifolia

Natt och Dag  Wood cow-wheat
Melampyrum nemorosum

Pantersnigel  Great grey slug or
leopard slug
  Limax maximus

Svart skogssnigel  Large black slug
Arion ater

Vinbergssnäcka  Roman snail
Helix pomatia

Tornseglare (tornsvala)  Swift
 

Tornseglare  Swift
 

Skata  Magpie
 

Tornseglare  Swift
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 

Korp  Raven
 

Fiskgjuse  Osprey
 
  
Havsörn mobbad av trutar  White-tailed eagle mobbed by gulls
 

Havstrutar  Great black-backed gulls
 
<< Överst på sidan Top of page

Stickmygga  Mosquito
Culex sp.

Regnbroms  Common horse fly
Haematopota pluvialis

Svavelticka  Chicken-of-the-woods
Laetipus sulphureus

Gulsparv  Yellowhammer
 

Nötskrika  Jay
 

Törnskata  Red-backed shrike
 

Gulsparv  Yellowhammer
 

Mjölke, rallarros  Rosebay willowherb
Epilobium angustifolium

Druvfläder  Red-berried elder
Sambucus racemosa

Gröngöling  Green woodpecker
 

Gröngöling  Green woodpecker
 

Slånbär   Blackthorn, sloe
Prunus spinosa 

 
 

Rådjur  Roedeer
 

 
 
   
Vid Oxdjupet (mellan Rindö & Värmdö): havsörn, gråsäl och storskarv
At Oxdjupet (The Ox Deep Strait): white-tailed eagle, grey seal, and cormorant
 
<< Överst på sidan Top of page

Ladusvala  Swallow
 

Ladusvala  Swallow
 

Pilfink  Tree sparrow
 

Gräsulvlarv  Fox moth caterpillar
Macrothylacia rubi

Tegelröd björksopp (?)  Orange
birchbolete
  Leccinum versipelle

Ringduva  Wood pigeon
 

Kålfjäril  Large white
Pieris brassicae

Röd flugsvamp  Bug (or Fly) agaric
Amanita muscaria

Nötväcka  Nuthatch
 

Fjällig bläcksvamp  Shaggy ink cap
or lawyer’s wig
  Coprinus comatus

Storskarv  Cormorant
 

Råget med kid  Roedoe with fawn
 

Steglits  Goldfinch
 

Häger  Grey heron
 

Gråsiskor  Redpolls
 
       
Havsörn fotograferad från Vaxholm-Rindöfärjan.
White-tailed eagle as seen from the Vaxholm-Rindö ferry.
 
<< Överst på sidan Top of page

Ljung  Common heather
Calluna vulgaris

Berberisbär   Barberry berries
Berberis vulgaris

Örn på taket   Eagle on the roof
 

Nötväcka  Nuthatch
 

Nötväcka  Nuthatch
 

Grönsiskor  Siskins
 

Knölsvan  Mute swan
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 

Vigg  Tufted duck
 

Storskrake, hona
Goosander, female

Storskrake, hane
Goosander, male
       
Kniphane med vårkänslor  Male goldeneye with spring feelings
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 

Räv  Fox
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 

Ännu ingen bild.  No pic yet.
 
<< Överst på sidan Top of page


Flygbild över östra Rindö. Vita pilen visar vår bostad, som ligger
ca 4,5 km (2,4 distansminuter) fågelvägen ost till syd om Vaxholm.
Aerial view of eastern Rindö. White arrow shows where we live. As the crow
flies it’s about 2.8 miles (2.4 nautical miles) east and by south of Vaxholm.Se även See also
| Rindölandskap Rindö Landscapes | Båtar & skepp Boats & Ships |
Copyright Etienne Edberg
| startsidan | överst på sidan | top of page | home |

Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Tel: 070-217 54 06
E-mail: etienne.edberg(at)gmail(dot)com