Fam. Rosaceae, rosväxter

Del 1 (äppelfrukter)

 

<<— | Äpple | Päron | Sandpäron | Kvitten | Rönnbär | Aroniabär | —>>

 

 
GÅ TILL
Startsidan >>

Inledning >>
Facit >>

Frukttyper >>
Fruktnamn >>
 

Fruktlista >>
Register >>
Galleri >>

Boktips >>
Webbtips >>


Naturinfo & Foto AB
Etienne Edberg
 
Detta är en preliminär provsida,
som uppdateras efterhand
Äpple
Äppelträd, apel, Malus domestica (Pyrus malus)

En: Apple
No: Eple, Da: Æble, Ty: Apfel, Fr: Pomme


Ursprung & förekomst

Vi upplever inte äpplet som en exotisk frukt, men den härstammar inte, som man skulle kunna tro, från vår vanliga vildapel. Stamfader anses numera vara Malus sieversii, som finns vildväxande i Centralasien från södra Kazakstan och norra Afganistan till Xinjiang. Spreds tidigt från ursprungsområdet till stora delar av Euroasien och har varit ett viktigt födoämne i tusentals år. Antagligen är detta människans äldsta fruktträd i odling, möjligen med undantag av kvitten (se nedan). Inblandning av lokala Malus-arter har förekommit (inkl. vår vildapel) och kan i större eller mindre utsträckning ingå i olika sorters genuppsättning.
     Parentetiskt kan nämnas, att den inte var känd i Mellanöstern under biblisk tid, så den ”förbjudna frukten” från kunskapens träd var nog inte ett äpple (möjligen kvitten).
     Vid vår tideräknings början fanns en mängd äppelsorter i Sydeuropa. Den fördes till Nordamerika av kolonisterna på 1600-talet. Odlas idag i hela världen, framför allt i tempererade områden, men även i tropiska högländer.


Beskrivning & användning

Ett mindre sommargrönt träd på 5–12 m. med rikt förgrenad krona. I odling ansas träden för att inte bli för höga eller få för tätt grenverk. Blommar rikligt på senvåren med vita eller rosa blommor ungefär samtidigt med lövsprickningen.
     Frukten är en s.k. skenfrukt. Blommans fruktämne utvecklas till det s.k. kärnhuset, som omges av den uppsvullna blomaxeln. Frukttypen kallas ofta just ’äppelfrukt’ och är uppbyggd på samma sätt hos flera närbesläktade arter, såsom päron, kvitten, rönnbär och aroniabär (se nedan) samt även Mispel >>.


Vildapel, Malus sylvestris
     En: Crab apple
     No: Villeple, villapel, Da: Abild, skov-æble
     Ty: Holzapfel, Europäischer Wildapfel
Fr: Boquettier, Pommier sauvage
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
 
”Svenska” äpplen, Österlen
Kärnhuset är den ”riktiga” frukten.
Fruktköttet runt omkring är bildat av
den uppsvällda blomaxeln.

<< Överst på sidan

Päron
Pyrus communis

En: Pear (common / European pear)
No: Pære, Da: Pære, Ty: Birne, Fr: Poire


Ursprung & förekomst

Ursprungligt vildväxande i östra Europa och västra Asien. Odlas i stora delar av den tempererade världen. Vi upplever den inte som exotisk, men den är inte urspungligt hemmahörande i Norden, även om den idag förekommer vildväxande (förvildad) i södra Sverige.


Beskrivning

Släktet omfattar ca 25 arter i Europa och Asien. Päron har bevisligen ätits sedan yngre stenålder, troligen så länge människan funnits inom päronets naturliga utbredningsområde. Alla päronarter kan korsas med varandra och ge fertil avkomma. Dagens odlade päron torde inkludera arvsanlag från flera arter, bl.a. sydasiatiska P. caucasica och P. pyraster.


Användning

Lorem ipsum dolor sit amet.


  
 Mandelbladspäron. Sardinien och Samos

Mandelbladspäron (Pyrus amygdaliformis, en: almond-leaved pear) med flera liknande Pyrus-arter finns vildväxande i Sydeuropa. Frukterna är små, runda eller något päronformade. Ej ätliga.
 
Omoget päron. Österrike


Päron på picknickduken. Provence


Pärondessert. Alentejo, Portugal


Päron och roquefort.
En oslagbar kombination.

<< Överst på sidan

Sandpäron
Pyrus pyrifolia (Pyrus sinensis)

En: Asian pear, nashi pear, Japanese apple pear, sand pear
No: Nashi, japansk pære, Da: Japan-pære
Ty: Nashi-Birne, Fr: Nashi (nachi), poire japonaise


Ursprung & förekomst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


Beskrivning

Lorem ipsum dolor sit amet.


Användning

Lorem ipsum dolor sit amet.
 
Äpple (t.v.) och sandpäron.
Notera att sandpäronet saknar resterna av blomhyllet.

<< Överst på sidan

Kvitten
Cydonia oblonga

En: Quince
No: Kvede, Da: Kvæde, Ty: Quitte, Fr: Cognassier (trädet), Coing (frukten)
Port: Marmelos


Ursprung & förekomst

Kommer från det inre av sydvästra Asien, troligen östra Kaukasus och Transkaukasus. Finns dock vildväxande från Anatolien till Afganistan, men osäkert i vilken utsträckning den är ursprunglig eller kulturspridd. Odlas framför allt i Medelhavsområdet, där den ibland förekommer förvildad, och sydvästra Asien, men även i andra delar av världen med subtropiskt eller varmtempererat klimat.


Beskrivning & användning

Lövfällande buske eller litet träd upp till 6–8 m. Frukterna liknar äpplen eller päron, men formen är mer oregelbunden. De är först gröna med filt av mjuka hår, blir sedan gröngula till gula och mer eller mindre kala. Fruktköttet mjuknar ej vid mognad och smakar som ett mellanting mellan omogna äpplen och omogna päron. De äts inte färska, utan används till marmelad och gelé, ofta i blandning med andra frukter, eller tillagade till kötträtter eller dessert. Används ibland som rotstock för päron och mispel.
     Kvittenmarmelad är vanligt i Sydeuropa och ordet ’marmelad’ kommer av det portugisiska namnet på frukten. Under antiken förknippades kvitten med kärleksgudinnan Afrodite. När det i de grekiska gudasagorna talas om äpplen är det oftast kvitten som avses. (Det ”gyllene äpple”, som enligt sägnen gav upphov till trojanska kriget, var troligen en kvitten.)

  
 Marockansk gryta (tajine, uttalas ’taschinn’) med fårkött, lök och kvitten.Rosenkvitten, Chaenomeles spp.
     En: Flowering quince, Japanese quince
     No: Eldkvede (nynorsk), Da: Japankvæde, Ty: Zierquitte, Fr: Cognassier du Japon, cognassiers à fleurs
Släkte med tre arter (varav en hybrid) lövfällande, vårblommande buskar härstammande från Japan och Kina. Odlas ofta i Europa som prydnadsväxter. Röda, skära eller vita blommor. Den äppelliknande frukten är mycket mindre än kvitten (med vilken den ibland förväxlas), bara ca 5 cm i diameter, men kan användas på samma sätt till bl.a. marmelad och gelé.

  

 
Ung frukt. Frankrike


Nästan mogna. Samos, Grekland


På marknad i Castelo de Vide, Portugal


Kvittenmarmelad från Portugal, oftast
med geléartad konsistens.

<< Överst på sidan

Rönnbär
Rönn, Sorbus aucuparia

En: Rowan-berry (trädet: rowan, mountain ash)
No: Rognebær, Da: Rønnebær, Ty: Vogelbeere (Eberesche)
Fr: (Fruits de) sorbier des oiseleurs, sorbier des oiseaux


Ursprung & förekomst

Ursprungligt vildväxande i större delen av Europa och i norra Asien österut till västra Sibirien. Finns förvildad i delar av Nordamerika. Den odlas som prydnadsträd i såväl Euroasien som i Nordamerika. Vissa sorter odlas i mindre omfattning för frukterna, men då rör det sig ofta om hybrider med närstående Sorbus-arter.


Beskrivning & användning

Lorem ipsum dolor sit amet.Äppelrönn (päronrönn), Sorbus domestica
     En: Service tree, sorb tree
Vildväxande sparsamt i Nordafrika, Sydeuropa och västra Asien, i flera länder sällsynt eller utrotningshotad. Frukten (som ibland kallas rönnäpple eller rönnpäron) är 2–3 cm i diameter, sällan upp till 4 cm, äppel- eller päronformad, först gröna, sedan alltmer rodnande på solsidan. Odlas idag mest som prydnadsträd, förr ofta för frukterna, som kan användas till sylt och marmelad, samt till att sätta extra piff på äppelcider och spritdrycker.
Anm: Det engelska namnet har ingenting med det likalydande ordet ’service’ (från verbet ’serve’=servera) att göra, utan är en förvrängning av latinets ’sorbus’.
 
Rönnbär. Park i KöpenhamnÄppelrönn. Toscana

<< Överst på sidan

Aroniabär
Aronia spp.

En: Chokeberry
No: Norsk, Da: Surbær, Ty: Apfelbeere, Fr: Aronia


Beskrivning

Små buskar, högst några meter höga, från östra Nordamerika. Odlas som prydnadsväxt och för sina frukter i Nordamerika, Europa och delar av Asien. I Norden framför allt som prydnadsbuske, i Östeuropa, Ryssland och Nordkorea för frukterna.
     Frukterna är centimeterstora runda glänsande äppelfrukter, som kan vara röda, mörklila eller svarta beroende på art. Smaken är syrlig och sträv, därav ’chokeberry’ (strypbär). De äts ej färska, men kan torkas och användas i müssli- och örtteblandningar. Används också till sylt, gelé, marmelad, saft och vin, ofta tillsammans med andra frukter. Viktigaste användning inom livsmedelsindustrin är som färgämne.
     Marknadsförs i hälsokostsammanhang som ”superbär” och påstås med stöd av diverse kvasivetenskapliga undersökningar verka inflammantionshämmande och hjälpa mot allehanda åkommor såsom alzheimer, flera former av cancer, högt blodtryck, HIV, diabetes, herpes, fetma m.m. Givetvis för bra för att vara sant; nyttan är i bästa fall starkt överdriven...

Finns tre arter, som man i handeln inte alltid skiljer på:

Svartaronia, Aronia melanocarpa
     En: Black chokeberry, aronia, Ty: Schwarze Apfelbeere
Mycket liten buske, sällan mer än meterhög. Svarta frukter. Torde vara den vanligaste i handeln.

Rödaronia, A. arbutifolia
     En: Red chokeberry, Ty: Filzige oder Rote Apfelbeere, Zwergvogelbeere
Något större än föregående, vanligen 2–4 m hög. Röd eller svart frukt. Mindre vanlig i handel och odling.

Slånaronia, A. x prunifolia
     En: Purple chokeberry, hybrid chokeberry
Ursprungligen en hybrid mellan A. melanocarpa och A. arbutifolia. Den kan förekomma i områden där ena eller båda moderarterna saknas och betraktas därför oftast som en egen art. Mörkt purpurfärgade frukter. I vissa områden den vanligaste i odling.
 
Aroniabär, skyltad som Aronia arbutifolia.
Botansicher Garten, Berlin


Torkade aroniabär från hälsobutik
i Hötorgshallen, Stockholm.

<< Överst på sidan  |  Nästa sida, rosväxter, del 2 >>


xxx


Samtliga foto, om ej annat angivits, copyright © Etienne Edberg
All photos, unless otherwise stated, copyright © Etienne Edberg


Denna sida har producerats av Etienne Edberg NATURINFO & FOTO AB
Copyright © Etienne Edberg
info(at)ee-naturinfo(punkt)se
Denna sida uppdaterades senast 2016-09-23